Klik knappen nedenfor, og du kommer til en side, hvor du kan vælge vejnavnet.

Visse veje har rigtig mange billeder. Disse er samlet i et eller flere gallerier (lige eller ulige nr.), som viser billedet i 5 sekunder. Gallerier er kendetegnet ved at der er en grå kasse nederst på billedet. Ved at "klikke" på billedet vises det i stort format.


Afhængig af hvor mange billeder, der er for hvert område, er visningen forskellig.

Hvis der er mange billeder vises de automatisk med 5 sekunders interval. Hvis du vil se nøjere på et billede, kan du klikke på det, hvorefter de vises i stort format. Der er pile i venstre og højre side, så man kan ses næste/forrige billede.


De steder, hvor der er en automatisk visning af billeder, har jeg skrevet "Galleri" oven over.

Billederne er taget både fra jorden og fra luften

Billederne er ordnet efter gadenavnet 

I tidens løb har jeg udgivet 3 små hæfter.


  1. "Nordsjællands Hospital i Hillerød"
    Dette hæfte rummer billeder fra et 'arbejdende' hospital. Tanken var at dokumentere hvordan det daglige arbejde foregår inden hospitalet flytter ud til de nye hospital i Favrholm. Hæftet er blevet til i et tæt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv Hillerød og Nordsjællands hospital i Hillerød.

  2. "En gang og nu i Hillerød 2018".
    Dette hæfte indeholder ældre fotografier fra Hillerød fotograferet af primært Orla Larsen og det samme sted fotograferet i hhv. 2017 og 18). Fotografierne viser hvordan en by på relativ kort tid ændrer sig. 

  3. "Lokalhistorisk Forenings tildeling af Ærespriser til ejendomme i Hillerød fra 1987 til 2012"
    Som titlen antyder, så uddelte foreningen, Nykredit og Hillerødposten igennem  25 en pris til en ejendom, som der blev vurderet som historisk og æstetisk værdifulde, og som med omhu og respekt for dens arkitektoniske værdier, er holdt i/eller gennem en restaurering atter er bragt i en god vedligeholdelsesmæssig stand.


Derudover også nogle billeder af kunst i det offentlige rum, hvor jeg med inspiration fra et hæfte, som i 1995 blev udgivet af Hillerød Bibliotek, har været ude i byrummet og har fundet de samme kunstværker på deres nuværende tilholdssted.


Hæftet hedder: "KUNST I HILLERØD - en guide til en række af Hillerøds kunstværker"

"Klik" - på billedet, for at se indholdet